Vind de beste therapeut in jouw regio!

Persoonlijke zorg die effectief is

Aangesloten bij Keurmerk 'Aantoonbaar Beter'

Position paper namens complementaire zorgverleners

Op 6 juli 2021 gaf Zilveren Kruis Achmea aan de meerwaarde in te zien van een visie van beroepsgroepen en patiëntenverenigingen in de complementaire zorg. Deze visie, waarin ook de effectiviteit van de gegeven behandeling / behandelaar een plaats krijgt, zouden ze graag willen ontvangen, zodat het complementaire veld zich kan profileren als een volwaardige aanvulling op de reguliere zorg. In samenwerking met verschillende beroepsorganisaties en patiëntenorganisaties is er een positionpaper geschreven en ingediend. 

Inmiddels zijn ook andere grote zorgverzekeraars op de hoogte van deze ontwikkelingen en hebben ook zij gevraagd om de Position Paper. Ons inziens een kans om ons als complementair veld verder te professionaliseren en op de kaart te zetten. Samen met de patiëntenorganisaties en een aantal beroepsorganisaties is daarom onderstaande Position Paper verzonden. Dit position paper kun je inzien via onderstaande button.

Onze ambitie

Het structureel regelen dat ieder mens de beste zorg op maat krijgt!

Daarbijwordt onder de beste zorg verstaan dat die zorg veilig, doeltreffend, doelmatig en
zorgvrager-gericht is. Dat wordt afgestemd op de reële behoefte van de zorgvrager. Dit
vraagt om kwalitatief goede behandeling, interdisciplinaire samenwerking, specialisatie,
transparantie in de zorgketen en het delen van uitkomsten. Daartoe zijn goed opgeleide
zorgverleners vereist. Zij voldoen aan relevante opleiding(en) binnen hun vakgebied ten
aanzien van medische basiskennis en/of psychosociale basiskennis volgens de Platonormen. Zorgverleners moeten ervoor openstaan om levenslang te leren en intervisie van
collega’s te krijgen. De praktijken voldoen aan alle wettelijke eisen en regels.
Beroepsorganisaties controleren de kwaliteit ondermeer door periodieke visitaties. Zo
kunnen zorgvragers de best mogelijke aantoonbare resultaten bereiken.

Betrokken worden bij het position paper?

Mocht u als organisatie de, vanuit de patiëntenorganisaties geïnitieerde, Position Paper onderschrijven en ondersteunen en vanaf nu betrokken willen worden bij de verdere ontwikkelingen/stappen met de zorgverzekeraars/overheid, dan kunt u onderstaand formulier invullen.

Indien mogelijk zullen wij de naam van uw(beroeps)organisatie in het Position Paper opnemen. Daarnaast zullen wij u uitnodigen voor verdere bijeenkomsten/initiatieven die voort zullen komen uit deze Position Paper.

Position paper

Bekijk alle therapeuten met het Keurmerk "Aantoonbaar Beter'

Therapeutenkaart Logo